Frozen shoulder

Frozen shoulder (letterlijk: bevroren schouder) is een aandoening waarbij de bewegingsmogelijkheid sterk is verminderd door verminderde elasticiteit van het gewrichtskapsel. Voor de diagnose frozen shoulder is een bewegingsbeperking van meer dan 50% gedurende langer dan drie maanden vereist.

 

Schouderklachten vanwege pijn

Volgens schattingen raadplegen jaarlijks zo’n driehonderdduizend patiënten hun huisarts voor schouderklachten, gewoonlijk vanwege pijn. Het merendeel van hen wordt behandeld met pijnstillers of wordt verwezen naar fysiotherapie, waar ze vaak langdurige behandeling moeten ondergaan. In geval van acute hevige pijnklachten  wordt ook wel een injectie met een  krachtig ontstekingsremmend middel toegediend door de huisarts of door de inmiddels geraadpleegde orthopedisch specialist. Bij langdurige, behandelingsresistente klachten raadplegen veel patiënten uiteindelijk op eigen initiatief een beoefenaar van manipulatieve geneeskunde, zoals een chiropractor. Lange tijd was echter de effectiviteit van de diverse behandelingsmethoden eigenlijk niet goed gedocumenteerd

Maak een afspraak