Wat is chiropractie?

“Chiropractie is een geneeswijze welke naar de mens als geheel kijkt, die de algehele gezondheid van de mens tracht te bevorderen, te herstellen en te ondersteunen door opheffing van communicatiestoornissen in de functie van het zenuwstelsel onder toepassing van een gedoseerde mechanische impuls.”

Belangrijk is hierbij de holistische benadering van het klachtenbeeld, namelijk dat het gehele functioneren van het lichaam betrokken wordt bij het onderzoek, de diagnose en de behandeling.

De aandacht van een chiropractor gaat met name uit naar functiestoornissen in de wervelkolom en aangrenzende gewrichten. Deze functiestoornissen veroorzaken storingen in de prikkeloverdracht waarmee zenuwen het lichaam besturen. Door deze functiestoornissen op te heffen kunnen zenuwsignalen onbelemmerd hun doel bereiken waardoor organen en weefsels weer goed kunnen functioneren.

Door de opkomst van andere disciplines die ogenschijnlijk hetzelfde te bieden hebben zijn er de laatste jaren verschillende effectiviteitsstudies gedaan. Hieruit blijkt duidelijk dat het niet om een eendagsvlieg gaat maar een serieuze beroepsgroep die zichzelf niet als alternatief ziet, maar supplementair aan het reguliere veld.

Opleiding tot chiropractor

De opleiding van de bij de NCA aangesloten Nederlandse chiropractoren vindt plaats aan één van de erkende buitenlandse colleges voor chiropractie. Voor toelating tot deze opleiding is door de NCA een VWO-diploma met de exacte vakken verplicht gesteld.

De meeste Nederlandse chiropractoren zijn opgeleid op het Anglo European College of Chiropractic (AECC)  in Bournemouth, Engeland. Het andere deel is afgestudeerd aan colleges in Amerika, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland. Tegenwoordig kan je ook naar Barcelona (BCC). Mocht je  hier belangstelling voor hebben en informatie over deze opleiding willen hebben vraag dan aan onze chiropractor Jan Geert Wagenaar.

De opleiding duurt 5 jaar plus een stagejaar in Nederland. Het curriculum begint met medische en chiropractische basisvakken, dan volgt een pré-klinische periode waarin klinisch gerichte theorie onderwezen wordt. Tot slot volgt één tot anderhalf jaar klinische praktijk. Tevens bevat het pré-klinische gedeelte diagnostiek m.b.t. alle orgaansystemen, eenvoudig lab onderzoek, diëtiek, public health, gynaecologie, obstetrie, microbiologie en röntgendiagnostiek.

Op het moment zijn er ongeveer 250 bij de NCA aangesloten chiropractoren in Nederland werkzaam.

Geschiedenis van de chiropractie

Chiropractie bestaat ruim 100 jaar. In die 100 jaar heeft zich een ware evolutie afgespeeld. Wereldwijd zijn er nu meer dan 60.000 beoefenaren en daarmee is chiropractie, na allopathie en de tandheelkunde, de derde geneeswijze.

Al veel eerder was al bekend dat er een relatie bestaat tussen het functioneren van de wervelkolom en gezondheid. Hippocrates is de vader van de geneeskunde en als eerste heeft hij de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom beschreven. Hij zag al een relatie tussen het functioneren van de wervelkolom en het functioneren van de rest van het lichaam. Galenus beschreef veel later het belang van een goed werkende wervelkolom en gezondheid.

In het Amerikaanse Davenport, probeerde Dr. D.D. Palmer in 1895 zijn dove bediende het gehoor terug te geven. De man was 18 jaar daarvoor bij een ongeluk betrokken geweest en voelde iets kraken in zijn rug. Kort na het ongeluk werd hij bijna geheel doof. Dr. Palmer onderzocht de wervelkolom en vond een wervel die verschoven bleek. Hij plaatste de man op een tafel, zette zijn handen op de wervelkolom en gaf een korte snelle duw en hoorde een zachte “klik”. Na 18 jaar doof te zijn geweest kon de man weer horen!

Palmer dacht het middel tegen doofheid gevonden te hebben. Vele dove patiënten stelden zich onder zijn behandeling – echter zonder resultaat. Wat hij wel vond waren bepaalde relaties tussen klachten en probleemgebieden in de wervelkolom.

Zijn zoon, B.J. Palmer, zette zijn werk voort op een academisch niveau, deed veel wetenschappelijk onderzoek en richtte de eerste chiropractische hogeschool op in Amerika. In de meer dan 100 jaar van zijn bestaan is de wetenschap van de chiropractie steeds verder ontwikkeld en zijn specifieke of nieuwe behandeltechnieken ontstaan.

Heden ten dage is chiropractie, na medicijnen en tandheelkunde, de meest verbreide vorm van geneeskunde in de wereld. Het zijn met name de dokters in de chiropractie, die gespecialiseerd zijn in het diagnosticeren en behandelen van afwijkingen in wervelkolom en andere gewrichten en de daarmee gepaard gaande storingen in het zenuwstelsel.

Maak een afspraak