Lumbago

De diagnose lumbago wordt vaak gegeven, maar is niet specifiek en ook niet altijd correct. Lumbago is een andere benaming voor plotselinge (acute) lage rugpijn, die vaak samengaat met verkramping van spieren en irritatie van de lage rugwervels. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Overbelasting van de rug kan resulteren in spontane verkramping van de spieren (ook wel ‘spit’ genoemd). Een plotseling verkeerde beweging kan ook zorgen voor irritatie van een van de gewrichten van de lendenwervels. Dit laatste heeft ook acute pijn met verkramping van de spieren tot gevolg, maar eist een andere manier van behandelen.

Wanneer lumbago niet (correct) wordt behandeld kan dit resulteren in chronische klachten. Ook als de klachten voorbij zijn is de oorzaak niet altijd verdwenen. Het is daarom belangrijk om de rug altijd te laten controleren door een chiropractor na een aanval van acute rugpijn. Dit ter voorkoming van verdere klachten.

Maak een afspraak